led-elektronika-eu-fondovi

EU Projekt – Povećanje operativnih kapaciteta i modernizacija poslovanja poduzeća LED Elektronika d.o.o.

21.07.2017 Obavijesti

Svrha projekta je povećati proizvodne kapacitete za najmanje 200%, te ukloniti uska grla u proizvodnom i razvojnom procesu.

Cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća nabavom novih strojeva, opreme, alata i IT rješenja što će doprinijeti daljnjem rastu i razvoju hrvatskih MSP-a, posebice na inozemnim tržištima. Na taj način će se stvoriti preduvjet za rast prihoda od prodaje i izvoza, te očuvanje i otvaranje radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 2.623.515,84 HRK
EU sufinanciranje projekta: 1.220.409,75 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 13.03.2017. – 13.03.2018.
Kontakt osoba: Hrvoje Kaluđer, Prokurist