INDUKTIVNA BROJILA PROMETA

Induktivna brojila prometa koriste se za detekciju prisutnosti, brojanje i klasifikaciju vozila te mjerenje brzina. Pomoću dviju induktivnih petlji u voznom traku detektira se brzina, dužina kao i smjer prolaska vozila. Na temelju magnetskog otiska vozila vrši se klasifikacija u 8+1 kategoriju vozila. Osnovna verzija brojila prometa pokriva dva vozna traka i prikladna je za razinu državnih cesta. Koncepcija uređaja omugućava proširenje brojanja do 32 vozna traka, te je uređaj prikladan i za velika raskrižja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uređaj podržava tri načina rada s obzirom na uspostavljanje komunikacije. Prvi je periodičko prozivanje ili javljanje uređaja u unaprijed zadanim intervalima, koje je moguće po potrebi mijenjati. U slučaju pojave unaprijed definirane alarmne situacije, uređaj je u mogućnosti uspostaviti komunikaciju sa nadređenim sustavom i prenijeti alarmnu poruku. Takve situacije su zastoj, prekoračenje brzine, pucanje same petlje, vožnja u suprotnom smjeru, te razne kombinacije u ovisnosti o klasi detektiranog vozila. Osim samih dojava alarmnih stanja nadređenom centru, uređaj je u mogućnosti, po pojavi alarmnog stanja, okidati bliske uređaje, poput prometnih kamera. Treći oblik komunikacije predviđen je primjenama u inteligentnim sustavima upravljanja prometom, gdje je uređaj moguće konfigurirati da neprestano proslijeđuje podatke lokalnom ili nadređenom centru upravljanja.
Uređaj se može povezati na centralni upravljačko-nadzorni sustav eNvision™.
Na području Kosova na lokaciji Ibrahim Rugova Highway u 2011. i 2012. godini instalirano je devetnaest brojača prometa.

KLJUČNE FUNKCIJE

• klasificiranje vozila u 8+1, 9+1, 10+1 klasa
• klasificiranje vozila u brzinske razrede i razrede duljina
• do 32 vozna traka na jednom uređaju
• GSM/GPRS ili fiksna veza sa nadređenim centrom
• solarno napajanje ili spoj na mrežu
• periodička dojava statističkih podataka o protoku vozila
• do 10 godina memoriranja podataka
• pouzdan rad unutar temperaturnih granica -40°C do + 70°C
• trenutačna dojava alarmnih stanja, poput zastoja, suprotnog smjera ili kvara
• aplikacija tele-centra za daljinsko upravljanje i prikupljanje podataka sa brojila (konfiguracija po želji)