PROMJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Promjenljivu prometnu signalizaciju čine znakovi kojima se sadržaj prema potrebama prometnoga toka može mijenjati ili se mogu isključiti. Promjenjiva prometna signalizacija ne mora nužno biti vezana uz meteo sustav.
Može biti samostalna, postavljena na opasna mjesta (crne točke!), za potrebe zaštite pješačkih prijelaza u blizini škola i sl. Moguće je povezivanje na centralni upravljačko-nadzorni sustav eNvision™.

Tehničke karakteristike

• raspon modela pokriva standardne potrebe za simbolima
• kućište te prednja maska znaka izvedena od AlMg3, zaštita plastificiranjem
• svjetlosni simboli znakova izvedeni prema normi HRN 1120
• svjetlina i kut isijavanja u skladu sa HRN EN 12966-1:2007 klasama B3 ili B5
• stupanj mehaničke zaštite kućišta znaka: IP 45 (Klasa P1 prema HRN EN 12966-1:2007) ili bolji
• pouzdan rad unutar temperaturnih granica -40°C do + 70°C
• podešavanje svjetline LED u skladu sa okolnim osvjetljenjem (smanjenje na niski intenzitet u mraku)
• napajanje znaka moguće izvesti preko solarnog panela i preko mrežnog priključka 230VAC
• opcija dodavanje doppler radarskog detektora brzine koji okida prikaz simbola na znaku
• mogućnost izrade nosača prema potrebama naručitelja