IMG_0819-2592x1936-2592x1936

Meteorološki informacijski sustav

U mnogim procesima temeljni je zahtjev prilagodba/reagiranje na trenutne hidrometeorološke uvjete. Samim time se u takvim procesima treba obratiti poseban pozornost na dvije odrednice: točna količina (JIQ- Just in Quantity) i pravi trenutak (JIT-Just in Time) djelovanja.

Opći hidrometeorološki sustavi mogu služiti kao opći pokazatelji trendova i trenutnih stanja na većim područjima. Samim time se u simulacijama omogućuje modeliranje stvarnih stanja na terenu. 

Meteorološki informacijski sustav obuhvaća automatske meteorološke stanice, svjetlosno promjenjivu signalizaciju, komunikacijski podsustav za prijenos podataka te centralni podsustav za prikupljanje i obradu podataka.

Cestovni meteo sustavi mjere sljedeće veličine: Meteorološke stanice specijalne namjene mogu uključiti još neke dodatne veličine:
Temperaturu zraka Temperaturu smrzavanja tla
Vlažnost zraka Temperaturu tla na više dubina
Vidljivost Vlažnost tla na više dubina
Padaline Stanje tla na više dubina: Suho, Vlažno, Smrznuto
Tlak Intenzitet svjetlosti
Brzinu i smjer vjetra Koncentracija soli na cesti
  Potrošnja energije

Ovakve stanice vlasniku omogućuju automatizaciju te udovoljavanje obje prije spomenute odrednice (JIQ, JIT).

Razvijeni sustav se temelji na eNvision aplikacijskoj platformi sa uključenim sljedećim modulima: 

meteoMeteoDrive

spzSPZDrive

statStatDrive

gisGISDrive

 

Svrha sustava je kontinuirano prikupljanje i praćenje podataka sa meteoroloških postaja, obrada u središnjem centru, automatsko upravljanje svjetlosno promjenjivom signalizacijom na osnovi prikupljenih podataka te distribucija i prezentacija trenutnih i arhiviranih informacija korisnicima sustava.

Sustav kroz integraciju gore navedenih modula omogućuje sljedeće funkcionalnosti:

  • Izvješćivanje o kvarovima i izvanrednim stanjima
  • Analizu i izradu statističkih izračuna specifičnih za meteorološke podatke
  • Pregled georeferenciranih podataka u stvarnom vremenu
  • Automatsko preventivno djelovanje informirajući vozače
  • Prostorna analiza podataka
  • Analiza međuzavisnosti fizičkih veličina
  • Izrada kvalitetne strategije održavanja na osnovi višegodišnjih arhivskih podataka
  • Manualno upravljanje SPZ-ma
  • Konfiguracija i daljinsko upravljanje ovisno o korisničkim pravima