slika3

Sustav za nadzor i analizu prometa

Brojanje prometa omogućuje sustavno prikupljanje podataka o prometnom opterećenju i strukturi prometnoga toka (sastavu prometnog toka prema vrstama vozila) te o kolebanjima prometa u prostoru i vremenu na cestovnoj mreži. Temeljne informacije o prometu na cestama rezultat su analiza brojanjem prikupljenih i potom obrađenih podataka. Te su spoznaje nužan uvijet za izradu i provođenje djelotvorne prometne politike. Bez točno utvrđenih podataka o prometnim tokovima u cestovnoj mreži nemoguće je zamisliti gospodarski i tehnički racionalno gospodarenje cestovnim prometnim sustavom.

U protekla tri desetljeća stvoren je bogati fond podataka o prometnom opterećenju cestovne mreže Republike Hrvatske, posebno s automatskih brojila, što omogućuje raznovrsna istraživanja u području same metodologije i izrade prognostičkih modela, trendova prometa i tome slično. Od početka sustavnoga brojanja prometa u našoj zemlji neprekidno se radi na njegovu razvoju. Razvoj cestovnog i ukupnog prometnog sustava zahtjeva kvalitetne informacije o prometu, što nameće potrebu neprekidnog proširivanja i obogaćivanja sustava brojanja prometa.

Razvijeni sustav se temelji na eNvision aplikacijskoj platformi sa uključenim sljedećim modulima:

tc

TCDrive

statSTATDrive

gisGISDrive

 

Svrha sustava je kontinuirano prikupljanje podataka sa automatskih brojila prometa, obrada u središnjem centru te distribucija i prezentacija trenutnih i arhiviranih informacija korisnicima sustava.

Sustav kroz integraciju prethodno navedenih modula omogućuje sljedeće funkcionalnosti:

  • Izvješćivanje o kvarovima i izvanrednim stanjima
  • Analizu i izradu statističkih izračuna specifičnih za prometne tokove
  • Pregled georeferenciranih podataka u stvarnom vremenu
  • Prostorna analiza podataka
  • Analiza međuzavisnosti prometnih tokova
  • Konfiguracija i daljinsko upravljanje ovisno o korisničkim pravima