video

Sustav za nadzor priobalja

Operatori kritične infrastrukture susreću se poteškoćom pokrivanja većih površina perimetarskog prostora. Područje perimetra na kopnu često se štiti ugradnjom perimetarske ograde, sustava video nadzora, te mikrofonskih, svjetlovodnih i drugih sustava detekcije prodora na ogradi, što iziskuje velike troškove u realizaciji rješavanja sigurnosnih zahtjeva. Poteškoća se često javlja i pri štićenju morskog perimetra, odnosno obalnog pojasa, kao cjeline perimetra kritične infrastrukture.

Sustav detekcije i praćenja objekata na priobalnom području temelji se na integraciji skupa senzora čija je uloga detekcija i praćenje objekata, te situacijsko informiranje zapovjednog, komunikacijskog i nadzornog sjedišta kritične infrastrukture.

Mrežom međusobno povezanih radarskih baznih stanica i pokretnih videonadzornih kamera (optičkih i termalnih), definira se područje perimetarskog nadzora. Detekcijom i klasifikacijom objekata u validne mete, čija se putanja usmjerava prema, ili se nalazi unutar područja perimetarskog nadzora, pokreću se alarmni postupci definirani prema stupnju ugrožavanja kritične infrastrukture. Podaci relevantni uz metu (vrijeme detekcije, pozicija mete, brzina i smjer kretanja, radarski i video prikaz mete) se bilježe, te omogućuju operateru procjenu mogućeg cilja napada, odnosno organizaciju protumjera sa ciljem umanjivanja mogućih posljedica napada.

Razvijeni sustav se temelji na eNvision aplikacijskoj platformi sa uključenim sljedećim modulima:

AISDrive, CamDriveMeteoDriveRadarDrive, GISDrive, StatDrive, GPSDrive,  .

Ikonice envision

Svrha sustava je kontinuirano prikupljanje podataka s radarskih uređaja i AIS prijamnika, obrada u središnjem centru, automatsko upravljanje PTZ kamerama i relejima te distribucija i prezentacija trenutnih i arhiviranih informacija korisnicima sustava.

Sustav kroz integraciju prethodno navedenih modula omogućuje sljedeće funkcionalnosti:

Izvješćivanje o kvarovima i izvanrednim stanjima DA
Analizu i izradu statističkih izračuna specifičnih za nadzor morskog i priobalnog prostora DA – Učestalost pojave izvanrednih stanja; Lokalizacija kritičnih područja
Pregled georeferenciranih podataka u stvarnom vremenu DA
Prostorna analiza podataka DA
Automatizirana detekcija i praćenje sumnjivih objekata DA
Napredne metode analize radarskog signala i ekstrakcije objekata Integracija više radarskih uređaja DA
Automatizirano izvješćivanje i postupanje u alarmnim situacijama DA
Automatizirana konfiguracija sustava ovisno o lokalnim klimatskim uvjetima DA – Konfiguracija radara; Termovizija
Manualno i automatsko upravljanje uređajima DA – PTZ kamere; Releji
Konfiguracija i daljinsko upravljanje ovisno o korisničkim pravima upravljanje događajima (alarmi, izvanredna stanja) DA