underground_traffic_tunnel-1920x1080

Sustav za upravljanje rasvjetom

Sustav za nadzor i upravljanje LED rasvjetom omogućava jednostavno i intuitivno upravljanje rasvjetom. Moguće je upravljanje skupinom rasvjetnih tijela ili pak pojedinom svjetiljkom regulacijom intenziteta i podešavanjem vremenskih intervala rada. Međusobno povezivanje rasvjetnih tijela u mrežu omogućava adresiranje, dohvaćanje stanja i detekciju kvara svake pojedine jedinice u rasvjetnoj mreži. Podešavanjem intenziteta i intervala rada sustav omogućuje značajne uštede na području ulične i cestovne rasvjete te brzi povrat investicije.

Sustav upravljanja rasvjetom temelji se na međusobno umreženim svjetiljkama što omogućuje daljinsko upravljanje i nadzor svake pojedine svjetiljke. Svakoj svjetiljki je moguće podesiti režim rada i intenzitet (0-100%).

Režimi rada:

  • Tablični – unaprijed definirano vrijeme paljenja/gašenja/promjena intenziteta za svaki dan u godini
  • Automatski – Luxmetar ugrađen u svjetiljku
  • Ručni – upravljanje na daljinu

Razvijeni sustav temelji se na eNvision aplikacijskoj platformi sa uključenim sljedećim modulima:

ioIODrive

meteoMeteoDrive

statStatDrive

gisGISDrive

plcPLCDrive

 

Svrha sustava je kontinuirano automatsko upravljanje rasvjetom, prikupljanje i obrada podataka o radu sustava u središnjem centru te pregled trenutnih i arhiviranih informacija korisnicima sustava. Sustav kroz integraciju gore navedenih modula omogućuje sljedeće funkcionalnosti:

  • Mjerenje potrošnje
  • Izvješćivanje o kvarovima i izvanrednim događajima
  • Konfiguracija i daljinsko upravljanje svjetiljkama (ili grupama svjetiljaka) ovisno o korisničkim pravima
  • Pregled georeferenciranih podataka u stvarnom vremenu
  • Analizu i izradu statističkih izračuna specifičnih za rasvjetu
   • Potrošnja energije
   • Kvarovi/servis