ivanic poligon 14

Instalacija LED rasvjete – JR Ivanić Grad D43

Naručitelj: ECP d.o.o.

Naziv projekta: Modernizacija javne rasvjete zaobilaznice Ivanić Grada na dionici državne ceste D 43

Godina početka/završetka izvođenja radova: 2012 – 2013

Svjetlotehnički parametri prostora:

  • duljina dionice: 7.44 km
  • visina rasvjetnih stupova: 8 – 10 m
  • razmak rasvjetnih stupova: 20 – 30 m
  • broj voznih traka: 2 (s proširenjem na 4) 

Ugradnjom PrecisionLux2 i PrecisionLux3 LED cestovnih svjetiljaka snage 110W i 170W ostvarena je kvalitetna i ekonomična rasvjeta državne ceste D43 na području Ivanić Grada. Odabirom posebnih asimetričnih optika osigurana je jednolika razdioba svjetlosnog toka, a korištenjem LED izvora tople bijele boje (2700 K) postignuto je smanjeno blještanje i povećana sigurnost svim sudionicima prometa bez obzira na vremenske prilike.

Korištenjem PrecisionDimm modula za regulaciju intenziteta svjetlosnog toka u zadanim vremenskim intervalima, postignute su značajne uštede električne energije u dijelovima noći sa smanjenim prometom, osiguran dulji životni vijek svjetiljke te omogućen brži povrat investicije.

Popis svih izvedenih projekata