Proizvodi

Prodajni program LED Elektronike sastoji se od niza elektroničkih uređaja i programske podrške. Karakteristike proizvoda prate viziju poduzeća glede performansi, fleksibilnosti, kvalitete i ekonomske prihvatljivosti. Kontinuirani razvoj i optimizacija omogućavaju da ponuda proizvoda ostane u tehnološkom vrhu uz cjenovnu konkurentnost.

LED rasvjeta

4

Precision Lux1

PrecisionLux1 serija LED svjetiljaka namijenjena je rasvjetljavanju rezidencijalnih urbanih naselja, ruralnih naselja i prometnica manje gustoće prometa. Tipično, sa rasponom snage 30W – 60W zamjenjuje HPS svjetiljke snage 70W i 150W i starije instalacije snage 250W.

PL2model1

Precision Lux2

PrecisionLux2 serija LED svjetiljaka namijenjena je rasvjetljavanju urbanih naselja, prometnica i ulica srednje gustoće prometa i srednje visine stupova (8 – 12m). Tipično, sa rasponom snage 70W – 125W zamjenjuje HPS svjetiljke snage 150W – 250W.

PL3_dark

PrecisionLux3

PrecisionLux3 serija LED svjetiljaka namijenjena je rasvjetljavanju prometnica i ulica srednje i velike gustoće prometa i visine stupova iznad 10m. Tipično, sa rasponom snage 140W – 200W zamjenjuje HPS svjetiljke snage 250W – 400W.

Cestovna infrastruktura

promjenjiva prometna signaliuzacija2

PROMJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Promjenljivu prometnu signalizaciju čine znakovi kojima se sadržaj prema potrebama prometnoga toka može mijenjati ili se mogu isključiti.

mjerač brzine

MJERAČI BRZINE VOZILA

Rad uređaja temelji se na sustavu koji se sastoji od 1+2 7-segmentnih LED display-a velikog formata, visine slova do 44 cm, radarskog uređaja za detekciju brzine, upravljačke elektronike i dodatne opreme.

Untitled

CESTOVNA METEO POSTAJA

Cestovna meteo postaja CMP-5.0 je sustav za prikupljanje i analizu meteoroloških podataka i podataka o stanju površine kolnika u funkciji praćenja vremenskih prilika i stanja na cestama kao i upravljanja prometnom signalizacijom. Može biti samostalna ili uključena u mrežu meteoroloških postaja. Napajanje može biti s niskonaponske mreže ili solarno. Komunikacija s postajom može biti lokalna, […]

Untitled4

INDUKTIVNA BROJILA PROMETA

Induktivna brojila prometa koriste se za detekciju prisutnosti, brojanje i klasifikaciju vozila te mjerenje brzina. Pomoću dviju induktivnih petlji u voznom traku detektira se brzina, dužina kao i smjer prolaska vozila. Na temelju magnetskog otiska vozila vrši se klasifikacija u 8+1 kategoriju vozila. Osnovna verzija brojila prometa pokriva dva vozna traka i prikladna je za razinu državnih cesta. Koncepcija uređaja omugućava proširenje brojanja do 32 vozna traka, te je uređaj prikladan i za velika raskrižja.

Softver

enQMS-header

enQMS – sustav za upravljanje redovima čekanja

enQMS  je sustav za upravljanje redovima čekanja osmišljena kako bi smanjila redove čekanja i poboljšala uslugu vašim klijentima.

eNvision

eNvision

eNvision sustav je high-end softverska platforma za dohvat, obradu i analizu podataka te daljinsko upravljanje koja omogućuje integraciju raznih softverskih i hardverskih komponenti u jedinstveni upravljačko – nadzorni sustav.

video

Sustav za nadzor priobalja

Sustav detekcije i praćenja objekata na priobalnom području temelji se na integraciji skupa senzora čija je uloga detekcija i praćenje objekata, te situacijsko informiranje zapovjednog, komunikacijskog i nadzornog sjedišta kritične infrastrukture.

IMG_0819-2592x1936-2592x1936

Meteorološki informacijski sustav

Sustav obuhvaća automatske meteorološke stanice, svjetlosno promjenjivu signalizaciju, komunikacijski podsustav za prijenos podataka te centralni podsustav za prikupljanje i obradu podataka.

00_login

PrecisionLeap – Smart City platforma

Svrha sustava je kontinuirano automatsko upravljanje rasvjetom, prikupljanje i obrada podataka o radu sustava u središnjem centru te pregled trenutnih i arhiviranih informacija korisnicima sustava.