+
001 068

Tvrtka:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.


Projekti:

 • 2021. Radovi na implementaciji sustava meteoroloških stanica na dionicama autocesta u nadležnosti HAC d.o.o. (faza I.)
 • 2019. – 2021. Implementacija EU projekta Crocodile II. Croatia – Grupa 1: Telematski nadzirano parkiralište za teretna vozila na PUO Vrata Jadrana
 • 2019. – 2021. Implementacija EU projekta Crocodile II. Croatia – Grupa 2: Nadogradnja prometno-informacijskog sustava na AC A1, A6 i A7
 • 2013. Redovito održavanje mjernih uređaja MIS-a
 • 2013. Nabava i izvršenje usluge godišnjeg održavanja meteoroloških stanica
 • 2013. Servis i održavanje tunelskih sustava besprekidnog napajanja na autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta
 • 2012. Održavanje i popravak meteo stanica proizvođača Vaisala
 • 2012. Sanacija opasnih mjesta – opasno mjesto Josipdol (promjenjiva prometna signalizacija)
002 068

Tvrtka:

Hrvatske ceste d.o.o.


Projekti:

 • 2021. Usluga redovitog održavanja mjernih uređaja meteorološko-informacijskog sustava (MIS-a)
 • 2021. Crocodile III. – nabava, isporuka i montaža mjerne opreme na državnoj cesti DC8, most Dubrovnik
 • 2020. Usluga redovitog održavanja mjernih uređaja meteorološko-informacijskog sustava (MIS-a)
 • 2019. – 2021. Nabava, isporuka i montaža opreme u središnjem centru za upravljanje i nadzor prometom na državnim cestama i uspostava nacionalne pristupne točke te implementacija DATEX II protokola i integracija ITS sustava – Grupa 2 – Uspostava Središnjeg centra za upravljanje i nadzor prometom na državnim cestama
 • 2019. – 2021. Nabava, isporuka i montaža opreme te implementacija DATEX II protokola u regionalnim centrima kontrole prometa na državnim cestama – Grupa 1 – Implementacija DATEX II protokola u centrima kontrole prometa Dugopolje, Čavle i Dubrovnik
 • 2019. – 2021. Nabava, isporuka i montaža opreme te implementacija DATEX II protokola u regionalnim centrima kontrole prometa na državnim cestama – Grupa 2 – Implementacija DATEX II protokola u centru kontrole sv. Ilija
 • 2019. – 2021. Nabava, isporuka i montaža opreme u središnjem centru za upravljanje i nadzor prometom na državnim cestama i uspostava nacionalne pristupne točke te implementacija DATEX II protokola i integracija ITS sustava – Grupa 1 – Uspostava nacionalne pristupne točke te implementacija DATEX II protokola i integracija ITS sustava
 • 2019. – 2020. Usluga redovitog održavanja mjernih uređaja meteorološko-informacijskog sustava (MIS-a)
 • 2017. – 2018. Usluga redovitog održavanja mjernih uređaja meteorološko-informacijskog sustava (MIS-a)
 • 2016. – 2017. Usluga redovitog održavanja mjernih uređaja meteorološko-informacijskog sustava (MIS-a)
 • 2015. Prijelaz s CSD na GPRS način prijenosa podataka s meteo-postaja meteorološko-informacijskog sustava Hrvatskih cesta d.o.o.
 • 2014. – 2015. Usluga redovitog održavanja mjernih uređaja meteorološko-informacijskog sustava (MIS-a)
 • 2013. – 2014. Usluga redovitog održavanja mjernih uređaja meteorološko-informacijskog sustava (MIS-a)
 • 2012. – 2013. Nabava, ugradnja te povezivanje devet meteo postaja na Meteorološko-informacijski sustav HC
 • 2012. – 2013. Usluga redovitog održavanja mjernih uređaja Meteorološko-informacijskog sustava Hrvatskih cesta
 • 2010. – 2011. Nabava, isporuka i montaža glavnih meteoroloških postaja na području ispostava Bjelovar, Osijek, Pula, Slavonski Brod, Sisak i Zagreb
 • 2010. – 2011. Održavanje meteo informacijskog sustava Hrvatskih cesta
 • 2008. – 2009. Održavanje meteo informacijskog sustava Hrvatskih cesta
 • 2008. Izrada informativnog displaya u ulazom holu uprave zagrade Hrvatskih autocesta d.o.o.
 • 2007. Sanacija opasnog mjesta na lokaciji Jelaš – Cerovac na D-1
 • 2007. Sanacija opasnog mjesta na lokaciji Makojišće Gornje na D-3
 • 2006. Isporuka, instalacija i stavljanje u funkciju informatičke opreme
 • 2006. Nadogradnja mjerne opreme meteo i abp sustava
 • 2006. Brojanje prometa na cestama Republike Hrvatske
 • 2005. Mjerenje termičkih profila i izrada termičkih karata cesta na dijelu mreže državnih cesta RH za potrebe zimskog održavanja
 • 2004. – 2005. Izrada Novelacije i dopuna Projekta meteo-informacijskog sustava na cestama Hrvatske
 • 2004. Popravak oštećenog sustava za mjerenje meteoroloških veličina i meteorološke stanice na mostu preko rijeke Dubrovačke na državnoj cesti D-8
 • 2004. Izrada elaborata: Dorada i ujednačavanje troškovnika, tehničkih specifikacija i rješenja opreme državnih cesta D8 i D404
 • 2004. Izrada projekta usklađenja video sustava na dionicama u izgradnji (D-8 Orehovica – Sv Kuzam D-404)
 • 2004. Izrada projekta usklađenja video sustava daljinskog upravljanja (državne ceste u izgradnji na području Grada Rijeke D-8, D-404, D-403
 • 2004. – 2005. Održavanje meteorološko informacijskog sustava Hrvatskih cesta d.o.o.
 • 2003. – 2005. Brojanje prometa na cestama Republike Hrvatske, grupa I – održavanje i servisiranje postojećih automatskih brojila prometa i opreme QLD 6CX grupa II Prikupljanje i priprema podataka , grupa III Prikupljanje i obrada podataka o prometu u realnom vremenu i grupa IV. Servisni radovi na središnjoj lokaciji
 • 2002.-2004. Izgradnja meteorološkog informacijskog sustava
 • 2001. Instalacija 30 brojila prometa na javnim cestama RH i ispostava sustava za daljinsko prikupljanje podataka na javnim cestama RH
003 068

Tvrtka:

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.


Projekti:

 • 2021. Obnova sustava rasvjete – naplatne postaje Zaprešić
 • 2021. Nabava te instalacija opreme i softvera za potrebe implementacije EU Projekta Crocodile II Croatia u Regionalnom centru nadzora i upravljanja prometom – Krapina (“RCNUP Krapina”)
 • 2020. Radovi obnove sustava rasvjete u čvoru Zaprešić
004 068

Tvrtka:

Županijska uprava za ceste zagrebačke županije


Projekti:

 • 2013. Dobava, isporuka i ugradnja LED indikatora i izvođenje horizontalne signalizacije u Bistranska – Pešćenka ulica u Općini Bistra
 • 2012. Izvedba radova dobave, isporuke i ugradnje semafora na križanju Savske ulice i Tomislavove ulice u Ivanić-Gradu na ŽC 3041
 • 2012. Izvedba radova prometnog projekta zaštite pješačkih prijelaza u blizini škola (promjenjiva prometna signalizacija)

 

005 068

Tvrtka:

Udruga županijskih uprava za ceste


Projekti:

 • 2008. Isporuka i montaža 20 prijenosnih i 20 permentalnih automatskih brojača prometa za Ministarstvo prometa i veza – Kosovo
006 068

Tvrtka:

Županijske ceste Split d.o.o.


Projekti:

 • 2017. Dobava, isporuka i montaža tunelskog video ormarića
 • 2017. Popravak i zamjena 4-kanalnog prijamnika u tunelu Klis-Grlo
 • 2017. Popravak rotacijske kamere na potezu Klis-Kosa sjever
 • 2017. Popravak tunelske kamere u tunelu Mačkovac

 

007 068

Tvrtka:

Dalekovod d.d.


Projekti:

 • 2019. Dobava, isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za projekt „Nove instalacije, prometna signalizacija i oprema, zaštita od buke i krajobtazno uređenje za AC13 – DC12 Podravski ipsilon, dionica Vrbovec 2 – Bjelovar, poddionica Vrbovec 2 – Farkaševac“
 • 2016. Nabava i ugradnja upravljačkih uređaja ventilacije, elektromontažni radovi, nadogradnja i ispitivanje SDUN sustava tunela, kabliranje i spajanje opreme
 • 2015. Isporuka i instalacija prometne opreme i signalizacije graničnih prijelaza GP Bili Brig, GP Dvorane, GP Imotica, GP Čepikuće
 • 2013. – 2015. Isporuka i montaža opreme za izvođenje radova na „Oprema ceste i napajanje na izgradnji drugog kolnika brze ceste Solin-Klis-Sinj na dionicama Majdani-Jamani i Jamani-Klis Grlo na državnoj cesti Dl
008 068

Tvrtka:

Hidroelektra niskogradnja d.d.


Projekti:

 • 2014. Izvođenje građevinskih radova na prelaganju plinovoda i vodovoda te kompletne radove na oborinskoj odvodnji na priključku za Studenu, kao i kompletne radove na oborinskoj odvodnji i sanitarnom kolektoru na dionici Viškovo-Marčelji
 • 2014. Izvođenje radova na javnoj rasvjeti (građevinski i monterski radovi) na dionicama Marinići-Viškovo, Viškovo-Marčelji i Rujevica-Marinići
 • 2014. Prometna signalizacija i oprema ceste na dionicama: Marinići-Viškovo, Viškovo-Marčelji, Rujevica-Marinići
 • 2013. Radovi na prelaganju EE instalacija (građevinski i monterski radovi) na dionicama Marinčići-Vipškovo, Viškovo-Marčelji i Rujevica-Marinčići
 • 2013. Radovi na prelaganju TK instalacija (građevinski i monterski radovi) na dionicama Marinčići-Vipškovo, Viškovo-Marčelji i Rujevica-Marinčići
 • 2013. Izvođenje radova na rasvjeti čvora “Kupljenovo” (građevinski radovi, elektromontažni radovi i pribor, izrada izvedbene dokumentacije, dokumentacije izvedbenog stanja te geodetski snimak izvedenog stanja) Zaprešić
 • 2012. – 2013. Izvođenje radova na dobavi, isporuci i ugradnji elektromontažnog materijala, svjetiljki te opremanju tunela Đurmanec
 • 2011. Dobava i ugradnja interaktivnih display-a u Touch-Screen tehnologiji na 5 lokacija; dobava i ugradnja svjetlosnih uređaja za kontrolu brzine s radar detektorom (SPZ: VNS-1013-VBR) na tri lokacije na Autocesti Rijeka – Zagreb
 • 2008. Nabava, isporuka i ugradnja znakova za privremenu regulaciju prometa u vrijeme miniranja tunela na zaobilaznici Rijeke, južni kolnik, dionica čv. Orehovica – čv. Diračje
009 068

Tvrtka:

China Road and Bridge Corporation


Projekti:

 • 2021. Procurement agreement – isporuka brojača prometa
010 068

Tvrtka:

Bechtel Enka GP


Projekti:

 • 2013. Isporuka, instalacija i puštanje u pogon opreme za prikupljanje prometnih podataka, brojanje vozila, i kategorizacija na Ibrahim Rugova Highway, Kosovo (6 automatskih brojila prometa i web aplikacija, izvedba i razvoj)
 • 2012. – 2013. Isporuka, instalacija i puštanje u pogon opreme za prikupljanje prometnih podataka, brojanje vozila, i kategorizacija na Ibrahim Rugova Highway, Kosovo (9 automatskih brojila prometa i web aplikacija, izvedba i razvoj)
 • 2011. – 2012. Isporuka, instalacija i puštanje u pogon opreme za prikupljanje prometnih podataka, brojanje vozila, i kategorizacija na Ibrahim Rugova Highway, Kosovo (10 automatskih brojila prometa i web aplikacija, izvedba i razvoj)
011 068

Tvrtka:

Elektrocentar Petek d.o.o.


Projekti:

 • 2014. Izvođenje radova horizontalne signalizacije na objektu: Obnova DC li, faza B, dionica br. 18 na DC D43, lvanić Grad 7, 44km )
 • 2012. – 2014. Izvođenje radova (semaforizacija, rasvjeta, promjenjivi znakovi) na objektu: Obnova DC li, faza B, dionica br. 18 na DC 043, lvanić-Grad
 • 2012. – 2014. Rekonstrukcija križanja Savske i Majdekove ulice u Ivanić-Gradu (semaforizacija raskrižja, horizontalna signalizacija, LED rasvjeta) 2012. Obnova DC II, faza B, dionica br. 18 na DC43, Ivanić-Grad, 7,44km (semaforizacija raskrižja, LED cestovna rasvjeta, promjenjiva prometna signalizacija SPZ, horizontalna signalizacija)
 • 2012. Dobava, isporuka i ugradnja prometne signalizacije i opreme na rekonstrukciji državne ceste D8 dionica Kaštel Sućurac – Plano, poddionica Kaštel Stari – čvor Plano
 • 2008. Izrada i isporuka svjetlosno promjenjivog znaka s radarom
012 068

Tvrtka:

Grad Ivanić-Grad


Projekti:

 • 2013. Održavanje semaforskog uređaja za 2013. godinu
 • 2012.
  1. Izgradnja prometnica s pratećom infrastrukturom unutar urbanističkog plana uređenja , UPU-6, zone gosporarske namjene na području lvanić-Grada i Caginca, 1. dio
  2. Izgradnja prometnica s pratećom infrastrukturom unutar urbanističkog plana uređenja , UPU-6, zone gosporarske namjene na području lvanić- Grada i Caginca, 2. dio-I. etapa
  3. Izgradnja TS lvanić 46-zona 6 10(20)/0,4 kv, 630(1000) kVA i priključnog SN kabela, unutar urbanističkog plana uređenja, UPU-6, zone gosporarske namjene na području lvanić-Grada i Caginca
 • 2012. Izvođenje radova na proširenju mreže javne rasvjete na području Grada Ivanić- Grada u 2012. godini
013 068

Tvrtka:

Grad Sisak


Projekti:

 • 2019. Dobava, isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
 • 2019. Dobava, isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
 • 2017. – 2018. Usluga poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete Grada Siska
 • 2015. – 2016. Modernizacija energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete Grada Siska –faza II
 • 2015. – 2016. Dobava, isporuka i ugradnja LED javne rasvjete za šetnicu uz Kupu – Sisak (na dijelu Mihanovićeve ulice do Starog Grada)
 • 2014. Radovi na modernizaciji javne rasvjete Grada Siska – faza I
 • 2014. Radovi na daljinskom očitanju potrošnje energije na objektima ŠRC-a Sisak: Zatvoreni olimpijski bazen, RC Zibel i gradski stadion
014 068

Tvrtka:

Grad Đakovo


Projekti:

 • 2021. Izrada rasvjete na lokacijama u Đakovu i Širokom Polju
 • 2019. – 2021. Izvođenje radova na modernizaciji javne rasvjete na području Grada Đakova
015 068

Naručitelj:

Grad Vrbovec


Projekti:

 • 2020. Isporuka i montaža LED svjetiljaka javne rasvjete
 • 2019. Isporuka i montaža LED svjetiljaka javne rasvjete
 • 2018. Isporuka i montaža LED svjetiljaka javne rasvjete
 • 2015. – 2016. Ugovor o energetskom učinku javne rasvjete Grada Vrbovca
016 068

Naručitelj:

Grad Donja Stubica


Projekti:

 • 2021. Izvođenje radova na proširenju javne rasvjete u naseljima Grada Donja Stubica u 2021. godini
 • 2018. – 2019. Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Donja Stubica
 • 2019. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
017 068

Tvrtka:

Grad Bjelovar


Projekti:

 • 2019. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
018 068

Tvrtka:

Grad Belišće


Projekti:

 • 2020. Isporuka i ugradnja radarskog pokazivača brzine 70×50 cm (vaša brzina) sa solarnim panelom
019 068

Tvrtka:

Grad Korčula


Projekti:

 • 2016. Izrada Glavnog elektrotehničkog i građevinskog projekta rekonstrukcije složene građevine: Javna rasvjeta u Gradu Korčuli
020 068

Naručitelj:

Općina Podgora


Projekti:

 • 2020. Isporuka i ugradnja starogradskih LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
 • 2015. Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Podgora
021 068

Naručitelj:

Općina Klis


Projekti:

 • 2019. Dobava i montaža LED svjetiljki/reflektora za vanjsku rasvjetu tvrđave Klis u projektu akcentne rasvjete na tvrđavi Klis u okviru INTERREG -IPA CBC PROJEKTA FORTRESS REINVENTED
022 068

Tvrtka:

Općina Velika Ludina


Projekti:

 • 2012. LED svjetiljke za naselje Katoličko Selište
023 068

Tvrtka:

Općina Kula Norinska


Projekti:

 • 2019. Izvođenje radova i usluga na projektu Primjene koncepta „pametnih gradova i općina”
024 068

Tvrtka:

Općina Kloštar Ivanić


Projekt:

 • 2021. Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja rasvjetnih tijela na području Općine Kloštar Ivanić
025 068

Tvrtka:

STRABAG d.o.o.


Projekti:

 • 2020. Elektro radovi na prometnoj signalizaciji
026 068

Tvrtka:

Euro-Asfalt d.o.o.


Projekti:

 • 2019. – 2021. Izgradnja spojne ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski Križ (D64), l=6,2 km – izvođenje elektro radova
  – nominirani podizvoditelj za krajnjeg naručitelja Hrvatske ceste d.o.o.
 • 2019. – 2021. Projekt rekonstrukcije državne ceste oznake DC6 na dionici Stative-Borlin duljine 3,6 km, na području Karlovačke županije – izvođenje elektro radova
  – nominirani podizvoditelj za krajnjeg naručitelja Hrvatske ceste d.o.o.
027 068

Tvrtka:

Signalinea d.o.o.


Projekti:

 • 2020. Radovi prometne signalizacije na naplatnoj postaji mosta Krk
 • 2013. Nabava, isporuka i ugradnja signalne opreme na lokaciji Državna cesta D30 (Opasno mjesto Petrovac)
 • 2011. Dobava, isporuka i ugradnja solarnih LED markera za označavanje središnje linije i/ili ruba ceste na lokacijama Žminj i Pula )
028 068

Tvrtka:

Egis Road Operation Croatia d.o.o.


Projekti:

 • 2012. Održavanje opreme autoceste Zagreb-Macelj
029 068

Tvrtka:

Specijalna bolnica Naftalan


Projekti:

 • 2017. – 2020. Izvođenje na objektu Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima (elektroinstalacija, telekomunikacija, signalizacija, upravljanja, vatrodojave, odimljavanja, ventilacije, grijanja, hlađenja i instalacije plina)
 • 2015. Izvođenje radova na gradnji vanjskog bazena- građevinski radovi – faza I
 • 2014. Nabava renoviranja platforme za bilanciranje energenata
 • 2014. Nabava opreme i radova na rekonstrukciji kotlovnice, toplinske podstanice, ugradnja toplinskih pumpi za rekuperaciju naftalana i rekonstrukcija MRS za plin, faza I.
 • 2012. Radovi na utilizaciji vrelovodnih kotlova
030 068

Tvrtka:

Teltronic d.o.o.


Projekti:

 • 2019. Radovi proširenja sustava STSS s Forteza radarom, SDIONET uređajem i novim fiksnim kamerama; ažuriranje sistemskog softvera, servisa i klijentskih aplikacija cjelokupnog sustava STSS, izrada automatske procedure za reset
 • 2018. Radovi proširenja sustava STSS-C 3320 za zaštitu perimetra sustava tehničke zaštite kolnog ulaza i perimetra i parkirališta autocisterni na terminalu Omišalj
 • 2016. – 2018. Održavanje sustava STSS na lokaciji: Terminal Omišalj
 • 2013. Nadogradnja i puštanje u pogon sustava na nadzor; nadogradnja meteorološke stanice te razvoj mobilne WEB aplikacije za nadzor i upravljanje
 • 2011. – 2012. Razvoj, isporuka, instalacija i puštanje u pogon sustava za nadzor. Razvijeni sustav integrira senzorsku infrastrukturu sa serverskom i klijentskom aplikacijom te WEB portalom na JANAF d.d. Terminal Omišalj
031 068

Tvrtka:

ZG-Projekt d.o.o


Projekti:

 • 2019. – 2020. Izvođenje preostalih radova nad izgradnjom I., II., III etape državne ceste D427, čvor Mrčelji (nova A7) – Viškovo – čvor Rujevica (A7) – građevinski radovi i instalacije
 • 2018. – 2020. Radovi na rekonstrukciji raskrižja državne ceste DC28, županijske ceste ŽC3020 i lokalne ceste LC37009 u Rovišču
 • 2010. – 2014. Radovi ugradnje rasvjete i elektroinstalacijske opreme na objektu višestambene poslovne građevine u Ivanić-Gradu
 • 2010. Nabava, dobava i instalacija vanjske LED rasvjete za poslovno stambenu zgradu u Ivanić-Gradu
 • 2009. Usluga stručnog nadzora izvođenja Sustava naplate cestarine na cestarinskom prolazu nad rekonstrukcijom prilaza naplatnoj postaji Lučko iz smjera Karlovca
032 068

Tvrtka:

Cvipek d.o.o


Projekti:

 • 2014. Dobava, isporuka i ugradnja znaka CO2
 • 2009. Isporuka i instalacija opreme za cestovnu signalizaciju unutar raskrižja, podrška i instalacija cestovnih znakova, izvođenje horizontalne signalizacije u ulici Kralja Petra Krešimira te pristupnoj cesti prema autobusnom kolodvoru u Kutini
033 068

Tvrtka:

Trgoingrad d.o.o


Projekti:

 • 2009. Nabava, instalacija i puštanje u pogon semaforske opreme na raskrižju ŽC-3041 i ŽC-3074 u Kloštar Ivaniću
034 068

Tvrtka:

Werkos d.o.o.


Projekti:

 • 2008. Isporuka i instalacija promjenjive prometne signalizacije na državnoj cesti D8 (lokacija opasnog mjesta Dubac)
 • 2007. Ugradnja interaktivnog displaya  na PUO Ivan Dvor – Izvođenje radova krajobrazno uređenje autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj – ploče, dionica Đakovo – Sredanci (trasa, PUO Đakovo jug i PUO Andrijevci)
035 068

Tvrtka:

HAKOM


Projekti:

 • 2014. Nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora – faza 7. za grupu 2 – eRedomat
 • 2013. – 2014. Nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora – faza 1. za grupu 3 – Informatizacija patronažnih sestara u RH
036 068

Tvrtka:

Institut IGH d.o.o.


Projekti:

 • 2014. Izrada Glavnog projekta upravljanja svim sustavima opreme ceste pristupnih cesta mostu Pelješac
037 068

Tvrtka:

Športski objekti Split


Projekti:

 • 2017. – 2018. Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti rasvjete zgrade ŠC Gripe
038 068

Tvrtka:

Komunalni centar Ivanić-Grad


Projekti:

 • 2014. Izvođenje radova na obnovi horizontalne signalizacije na prometnicama na području grada Ivanić-Grada u 2014. godini. 2013. Obnova horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području grada Ivanić-Grada
 • 2013. Obnova horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području grada Ivanić-Grada
039 068

Tvrtka:

ING-GRAD d.o.o.


Projekti:

 • 2014. Izvedba vanjske rasvjete, horizontalne i vertikalne signalizacije u sklopu radova na dogradnji postrojenja za skladištenje plina Okoli (PSP)
040 068

Tvrtka:

PRVI TREPTAČ d.o.o.


Projekti:

 • 2021. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu Općine Marina
 • 2019. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
 • 2019. Izvođenje radova na izgradnji akcentne rasvjete na tvrđavi Klis
 • 2018. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu

 

041 068

Tvrtka:

Salon bankarske opreme


Projekti:

 • 2018. Isporuka sustava za upravljanje redovima čekanja te redovno održavanje istoga ( centralni sustav i 34 podružnice) – Hrvatska pošta d.d.
042 068

Tvrtka:

MUP RH


Projekti:

 • 2017. – 2019. Usluga pružanja stručne pomoći i održavanje eREDOMAT sustava
043 068

Tvrtka:

Kapitel


Projekti:

 • 2015. – 2016. Dobava, isporuka i ugradnja LED javne rasvjete za šetnicu uz Kupu – Sisak (na dijelu Mihanovićeve ulice do Starog Grada)
044 068

Tvrtka:

Elektro-komunikacije d.o.o.


Projekti:

 • 2021. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2021. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2021. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2021. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2020. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2020. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2020. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2020. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2019. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2019. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2019. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2018. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2017. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
 • 2015. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu – održavanje i proširenje sustava javne rasvjete Grada Siska
045 068

Tvrtka:

Montel d.o.o. Zagreb


Projekti:

 • 2017. Dobava i isporuka LED svjetiljki
046 068

Tvrtka:

Tecom Trade d.o.o.


Projekti:

 • 2014. Izrada studije: Mjerenje termičkih profila kolnika i izrada termičkih karata na dijelu mreže državnih cesta
047 068

Tvrtka:

Fakultet elektrotehnike i računarstva


Projekti:

 • 2012. Isporuka i ugradnja 3 D LIDARA
048 068

Tvrtka:

ITD-TIM d.o.o.


Projekti:

 • 2017. Isporuka LED svjetiljaka za proizvodnu halu
 • 2014. Isporuka i ugradnja dvoranskih LED svjetiljaka

 

049 068

Tvrtka:

Castalia projekt d.o.o.


Projekti:

 • 2015. Isporuka LED svjetiljki za javnu rasvjetu
050 068

Tvrtka:

Fuego d.o.o.


Projekti:

 • 2016. Isporuka i ugradnja LED svjetlosno promjenjivog znaka; isporuka i ugradnja kamere za snimanje vozila s prekoračenjem brzine
051 068

Tvrtka:

Komunalac Sisak d.o.o.


Projekti:

 • 2016. Dobava i isporuka stupa CORS 4m i LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
052 068

Tvrtka:

NTH Mobile d.o.o.


Projekti:

 • 2017. Razvoj hardvera i programske podrške za SIMSwitchBox
053 068

Tvrtka:

Stambeni ZG d.o.o.


Projekti:

 • 2019. Rekonstrukcija rasvjete
054 068

Tvrtka:

P.B. GRAD d.o.o.


Projekti:

 • 2019. Radovi na objektu Green Gold – rasvjeta
055 068

Tvrtka:

SEMAFOR d.o.o.


Projekti:

 • 2009. Izvođenje radova – dobava i ugradnja opreme za semaforizaciju raskrižja ulice Kralja Petra Krešimira i nove Prilazne ceste Autobusnom kolodvoru u Kutini
056 068

Tvrtka:

INTERIJERI TERIHAJ D.O.O.


Projekt:

 • 2009. Izrada i isporuka nosive konstrukcije i zaštitne konstrukcije displaya-a na PUO Ivandvor
057 068

Tvrtka:

MISLAV ELEKTRO D.O.O.


Projekti:

 • 2008. Izrada i isporuka usmjerenog LED reflektora
058 068

Tvrtka:

Pismorad d.o.o.


Projekti:

 • 2008. Izrada i isporuka LED displaya
059 068

Tvrtka:

UNIMONT d.o.o. Sveti Križ Začretje


Projekti:

 • 2007. Hrvatske ceste – dvorišna zgrada arhiva
  – Projekt električnih instalacija, glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole i projekt izvedenog stanja za poslovni objekt korisne površine 700m2 (utičnice, rasvjeta, gromobrani, telekomunikacije, informatička mreža, video nadzor)
060 068

Tvrtka:

Ljevaonica Bujan d.o.o.


Projekti:

 • 2020. Rekonstrukcija rasvjete u proizvodnom pogonu
061 068

Tvrtka:

ROTOR d.o.o.


Projekti:

 • 2020. Isporuka LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
062 068

Tvrtka:

Elektro-Cecić d.o.o.


Projekti:

 • 2021. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
063 068

Tvrtka:

Stočarstvo Raič


Projekti:

 • 2020. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka – osvjetljenje farme
064 068

Tvrtka:

I.B.B. GRUPA d.o.o.


Projekti:

 • 2021. Isporuka LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
065 068

Tvrtka:

BILOFARM d.o.o.


Projekti:

 • 2018. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
066 068

Tvrtka:

BIOPLIN GUDOVAC d.o.o.


Projekti:

 • 2018. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka za javnu rasvjetu
067 068

Tvrtka:

LOSTRI SPERO d.o.o.


Projekti:

 • 2019. Isporuka i ugradnja LED svjetiljaka
068 068

Tvrtka:

Cestalia promet d.o.o.


Projekti:

 • 2012. LED svjetiljke za luku Slavonski Brod