Kontakt

Sjedište
Adresa: Savska 102, 10310 Ivanić Grad, Hrvatska
Tel.: +385 1 4665 270
Fax.: +385 1 4655 101
E-mail: info@led-elektronika.hr
Istraživačko razvojni centar
Adresa: Radnička cesta 32, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 4665 270
Fax.: +385 1 4655 101
E-mail: info@led-elektronika.hr