+

PAMETNO RJEŠENJE ZA SVIJETLU BUDUĆNOST.

Precisionleap loT™ platforma jedinstveno je softversko rješenje za nadzor i upravljanje ekosustavom pametnog grada, omogućujući svim loT uređajima jednog grada da se povežu na jedno centralno mjesto. Dizajnirana kao plug&play rješenje, platforma omogućuje korisniku jednostavno dodavanje novih uređaja i programskih modula te mu pruža dubinski uvid kako bi mogao nadgledati sve kritične točke u ekosustavu te pravovremeno reagirati na nastale situacije.

Kroz svoje intuitivno i responzivno korisničko sučelje omogućava brz i jednostavan pristup operatoru sustava što znatno skraćuje period prilagodbe i edukacije za korištenje sustava u cjelini. Prvenstveno dizajniran za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom, sustav je postao temelj za spajanje i ostalih pametnih uređaja unutar pametnih gradova.

Podržava širok spektar komunikacijskih tehnologija te mogućnost integracije pametnih uređaja drugih proizvođača radi stvaranja cjelovitog i jedinstvenog sustava nadzora i upravljanja pametnog grada.

Omogućava korisniku da na više apstraktnih razina izradi matematički ili ponašajni model sustava pametnog grada (poput energetskog sustava, prometnog sustava, sustava vremenskih uvjeta) koji se koristi za estimaciju budućih stanja sustava i ekstrakciju značajki (KPI). Na temelju tih podataka operateru se predlaže optimalan upravljački algoritam za pojedini sustav pametnog grada. Kroz automatski modul rada platforma nudi i ugrađene sigurnosne algoritme za unaprijed poznate situacije u prometu poput zastoja, vremenskih neprilika ili prometnih nezgoda.

Istražite

NADZOR I UPRAVLJANJE

UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM

IZVJEŠTAVANJE I ANALIZA

INTEGRACIJA

PRAĆENJE TROŠKOVA

ARHITEKTURA SUSTAVA

Jezgru Precisionleap sustava čine PrecisionBee upravljačko komunikacijski moduli koji ugrađeni u krajnje uređaje omogućavaju dvosmjernu komunikaciju u stvarnom vremenu, dajući operateru potpunu kontrolu i nadzor nad okruženjem. PrecisionBee moduli djeluju unutar "mesh" mrežne strukture čime je ostvarena redundantna komunikacija među čvorovima koja osigurava nesmetan rad sustava uslijed kvarnog stanja nekog od modula u mreži. Uređaji su grupirani u segmente pri čemu je svakom segmentu pridijeljen po jedan Precisionlink modul koji ih kordinira te lokalno nadzire i upravlja u slučaju da dođe do gubitka komunikacije s nadzorno-upravljačkim centrom. Uloga Precisionleap Servera je prikupljanje, analiziranje i arhiviranje podataka te upravljanje sustavom - automatski kroz predefinirane režime rada ili ručno od strane educiranog operatera. PrecisionLeap klijentska aplikacija je intuitivna i responzivna web aplikacija namijenjena operateru Smart City sustava za pristup Precisionleap platformi. Podržava više tipova korisničkih profila s različitim razinama pristupa dvostupanjskom sigurnosnom autentikacijom.

NADZOR I UPRAVLJANJE

Dvosmjeran nadzor i upravljanje nad svakom loT'" komponentom sustava u stvarnom vremenu osigurava da je svaka informacija dostupna operateru točna i trenutna, a da su njegovi postupci u sustavu precizni i instantni.

Prikaz i pretraživanje prostornih podataka (uređaja) na karti uvelike olakšava snalaženje, a tablični i grafički prikazi daju jasnu prezentaciju prikupljenih podataka. Slojeviti prikaz prostornih podataka omogućava korisniku da jednim klikom istakne važnije podatke, odnosno filtrira manje važne što znatno poboljšava korisničko iskustvo.

UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM

Prateći proces razvoja nekog kvara, od trenutka nastanka, preko prijave pa sve do trenutka otklanjanja, sustav omogućava trenutno informiranje relevantnih osoba (serviser, operater, građani) čime se drastično skraćuje vrijeme do popravka te se znatno smanjuju troškovi održavanja. Prikupljeni podaci nude mogućnost analize uzroka i posljedica nastanka kvara kako bi se identificirali i prevenirali veći problemi u sustavu (preventivno održavanje).

IZVJEŠTAVANJE I ANALIZA

Tablični i grafički prikaz s mogućnošću sortiranja i filtriranja podataka znatno olakšava analizu i obradu svih relevantnih podataka te pripremu za izradu izvještaja. Izvještaje je moguće generirati automatski i slati periodički ili po događaju putem standardnih servisa za komunikaciju (SMS, mail). Izvještavanje relevantnih osoba u stvarnom vremenu osigurava transparentnost i odgovorno vođenje poslova unutar pametnog grada.

PRAĆENJE TROŠKOVA

Praćenje potrošnje energenata i praćenje troška održavanja na jednom mjestu daje dubinski uvid u financijske izdatke vođenja pametnog grada. Dovođenjem troškova investicijskog ulaganja u korelaciju s iznosom ušteda moguće je izračunati točku pokrića i druge pokazatelje financijske isplativosti investicije. Sva prikupljena informacija nalazi se na jednom mjestu što jamči transparentnost i jednostavan izvoz podataka van.

Top tri uštede

90%

TS. Ind. škola Vidikovac

90%

TS. Ind. škola Vidikovac

90%

TS. Ind. škola Vidikovac

INTEGRACIJA

Jedini preduvjet za integraciju uređaja u Precisionleap loT ™platformu jest da uređaj podržava barem jednu od standardnih komunikacijskih tehnologija. Trenutno proširujemo podršku za brojne druge standardne industrijske protokole prvenstveno vezane uz mjerne i upravljačke računalne uređaje (PLC) te vlasničke (proprietary) protokole naših korisnika.