+
Natrag na listu
Natrag na listu

PrecisionDimm

  • Dinamička regulacija intenziteta svjetlosnog toka
  • Dodatna ušteda do 50 % na razini rasvjetnog sustava
  • Neograničen broj definiranih režima rada
  • Integrirani CLO sklop za održavanje konstantnog svjetlosnog toka kroz cijeli radni vijek svjetiljke
  • Mala potrošnja, s mogućnošću rada preko baterije ili električne mreže
  • Jednostavna plug&play instalacija u postojeće rasvjetne sustave
  • Jednostavna konfiguracija na terenu preko serijskog kabela ili Bluetooth protokola
Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Preuzmite